Helaas lees ik soms nog steeds dat mensen beweren dat hoogsensitief en hooggevoelig niet hetzelfde zijn. Met name wordt er in België graag onderscheid gemaakt. In Nederland willen we geen verdeeldheid; hier werken we graag samen. De Nederlandse Kerngroep HSP Professionals heeft daarom al vroeg erkend dat we het over hetzelfde hebben.

Er is geen verschil tussen hoogsensitief en hooggevoelig. Voor de duidelijkheid: in de Nederlandse taal worden de termen hoogsensitief en hooggevoelig gewoon door elkaar gebruikt. Hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit zijn twee woorden voor hetzelfde persoonlijkheidskenmerk, tegenwoordig ook wel temperament genoemd. De woorden worden naast elkaar gebezigd en zijn inwisselbaar. Zowel door wetenschappers als door leken wordt met beide termen naar hetzelfde verwezen. De hooggevoelige persoon wordt ook met hsp afgekort.

Kerngroep HSP-professionals in Nederland

In 2018 heeft de Kerngroep HSP Nederland een Communique opgesteld om te onderstrepen dat hooggevoelig en hoogsensitief hetzelfde betekenen. Wij hebben ons verenigd omdat we geloven dat we samen meer kunnen bereiken als het gaat om de waardering, erkenning en herkenning van hoogsensitiviteit. Wij denken dat het goed is om gezamenlijke en eenduidige definities te gebruiken. Zo kunnen we verwarring over die definities zo veel mogelijk voorkomen. Hieronder leggen wij daarom uit dat in Nederland hooggevoeligheid hetzelfde betekent als hoogsensitiviteit en waarom wij deze begrippen ook door en naast elkaar zullen blijven gebruiken.

Waarom zijn er dan twee termen?

Sommige mensen vertaalden high sensitivity – de term bedacht door Elaine Aron als hooggevoelig, anderen als hoogsensitief. Er zat geen enkel plan of opzet achter, louter een voorkeur voor de term die je het meest lag. Zelf besloot ik als één van de eersten die erover publiceerde, net als Marian van den Beuken, voor de eerste term. Dit deden ook Antoine van Staveren, het Lihsk en “Hooggevoelig, heel gewoon“. Ik vond de term hooggevoeligheid prettiger klinken dan het moeilijk uit te spreken hoogsensitiviteit. Daarom heb ik voor die vertaling gekozen. De vertaling van het Engelse woord sensitivity is volgens de Van Dale ook ‘gevoeligheid’. Ik gebruik inmiddels beide termen zo veel mogelijk door elkaar. Anderen zoals Esther Bergsma en Saskia Klaaysen kozen voor de term hoogsensitiviteit.

Internationaal

Internationale wetenschappers gebruiken op dit moment diverse termen voor hetzelfde fenomeen. Het meest gehoord zijn de termen differential susceptability (Belsky & Pluess), sensory processing sensitivity (Aron en Aron) en biological sensitivity to context (Boyce & Ellis). Susceptability kan worden vertaald met ontvankelijkheid of fijngevoeligheid, sensitivity noemen wij in het Nederlands gevoeligheid.

Hoogsensitiviteit c.q. hooggevoeligheid is een aangeboren gezonde eigenschap. Het is iets wat bij een vijfde van alle mensen voorkomt. Deze verhoogde sensitiviteit duidt op een diepere verwerking van de prikkels uit de zintuigen door de hersenen. Deze prikkels komen van buiten maar net zo goed van binnen. Hoogsensitieve/hooggevoelige mensen verwerken uitgebreider en associeren meer. Ze voelen meer, kun je ook zeggen. Niet alleen drukte om hen of gevoelens van anderen, maar ook dingen als pijn, zorgen en honger.

De kracht van gevoeligheid

De term overgevoelig past niet meer in de wijze waarop wij nu tegen opvoeding, onderwijs en rassenvraagstukken kijken. De moderne moraal  is er één van toenemende menselijkheid en gelijkheid. Gevoeligheid is misschien wel hetgeen het meest aan een herwaardering toe is. We vinden iemand tegenwoordig karaktertrek als hij kwetsbaarheid laat zien. We waarderen het als iemand zijn fout kan toegeven, zich bemoeit om de ander te begrijpen en flexibiliteit toont bij conflicten. Daarom is sensitiviteit tegenwoordig weer een deugd, een positieve eigenschap op je CV. In mijn nieuwe boek HSP op de Werkvloer ga ik in op eigenschappen die de hooggevoelige persoon van nature meebrengt, die een positieve impuls kunnen geven aan maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, me-too matters en inclusiveness.

 verschijnt oktober 2021

Word je door iets of iemand geraakt, dan komt de pijn vaak niet alleen uit deze ervaring. De gebeurtenis raakt een oude snaar. Als een vinger die een akkoord aanslaat op een gitaar, citer of harp, zo is je lichaam een klankkast voor vele lagen. Zie jezelf als een meersnarig instrument. Je kunt diverse trillingen horen:

1. Pijn uit het nu: iemand zegt iets gemeens, je partner negeert je of een familielid is stervende. Momenten waarop je pijn voelt. Het overkomt iedereen. Een hsp vibreert vaak sterker mee. Er zijn nou eenmaal zachte houtsoorten en hard houtsoorten. Grote en kleine pijnmomenten die je raken.

Muziek uit de oude doos

Daarnaast ervaren we ook vaak oude pijn. Dit zijn de andere snaren die geraakt (kunnen) worden.

Deze hebben verschillende dimensies.

2. Pijn uit je jeugd: Er wordt iets aangeraakt in het celgeheugen. Vaak resoneren oude onbewuste herinneringen mee. Nare liedjes uit de kindertijd die zeggen: dit heb ik eens in een vergelijkbare setting beleefd. Deze afwijzing lijkt verdacht veel op dat wat ik als baby of klein kind doormaakte. Een trauma uit vroegere levensjaren, zoals pesten of ouderlijke verwaarlozing, gaat weer meetrillen en resoneert in je lichamelijke body, je klankkast. Hoe jonger je was tijdens de gebeurtenis(sen), hoe onbewuster het is opgeslagen.

3.Trauma’s van je ouders die in jouw energieveld mee resoneren. Noem het familiekarma. De snaar die mee resoneert omdat je ouders en voorouders trauma’s uit hun leven niet verwerkt hebben, ligt diepe, noem het een lager gestemde snaar. Hooggevoeligen zijn er goed in om deze pijn in hun eigen DNA op te slaan. Je neemt ze over zonder dat je er erg in hebt., soms al in de moederbuik. Het meest sensitieve kind van het gezin (het systeem) neemt vaak de meeste van deze gevoelens over, voelt zich onbewust verantwoordelijk of krijgt ze onbewust toegeschoven. Een klassiek voorbeeld van zo’n trauma is rondlopen met onverwerkte oorlogsangsten van je (voor)ouder(s).

4.Trauma’s uit vorige levens: verhalen die in je energieveld geraakt worden en vragen om verwerking. Dan is er nog een diepere laag die geraakt kan worden. Je herkent deze klanken vaak aan het feit dat je telkens weer in dezelfde patronen terecht komt. Oftewel je leven heeft een uitgesproken thema zoals gezondheid, ongelukken, geld of verhuizen. Als een terugkerende noot gespeeld door de bas. Je begint je af te vragen: waarom overkomt dit mij telkens weer? Grote kans dat je dan met een karmisch thema te maken hebt.

5. En tot slot zijn er nog de entiteiten, gidsen, engelen, zielenopdrachten en spirituele knopen. Het zijn een grote diversiteit van typische  zielenervaringen waarbij entiteiten zich vastklampen of hardnekkige geloftes mogen worden losgelaten. Of verstrikkingen met zielenpartners moeten helen. Veelvuldig komen we dan bij het gehele akkoord: de levensmissie, het lied dat je hier op aarde wilt spelen. Waarom je überhaupt gekomen bent. Dat klinkt door in mooie drie- of vierklanken. Bedreigende, fascinerende en altijd catharsische herinneringen die in de lagen van het aura  en zelfs in de organen meereizen.

Bezielde muzikant

Als therapeut en HSP Life Coach werk ik met alle lagen en snaren. Verwerken en transformeren is zo mooi als een prachtige compositie spelen waarin alle tonen en akkoorden aangeraakt worden en iedere snaar er toe doet. Leven is leren. Spelen vraagt om oefening, overgave en inzicht warbij de hulp van een ervaren leraar geen overbodige luxe is. Als je leert om jouw snaren te bespelen, ga je je steeds lichter voelen. Steeds meer bewust van een allesdoordringende klank: de goddelijke ondertoon.

 

Susan is auteur van diverse bestsellers.

Wil je leren jouw klankkast en snaren te begrijpen en te bespelen?

Boek een sessie of reeks sessies met Susan

Volg de online trainer Leven met Hooggevoeligheid, naar de bestseller van Susan Marletta Hart. Tijdelijk met 15% korting.

Ben jij een perfectionist? Veel mensen hebben één of andere neiging tot perfectionisme en doen dingen liever goed dan fout. Op zich een goede eigenschap, maar niet als het oncontroleerbaar wordt. Want als je altijd alles té goed wilt doen, kun je ongemerkt heel veel spanning opbouwen. Spanning die ongezond is. In dit artikel lees je hoe je de innerlijke criticus kunt ombuigen naar een innerlijke humorist.

Zelfkritiek

Perfectionisme kan op verschillende manieren zichtbaar worden. Door te lang door te gaan met je werk, en maar geen punt te kunnen zetten. Door altijd uitmuntend te willen zijn en fanatiek te concurreren met iedereen en alles om je heen. Door negatief praten over jezelf en extreme gevoelens van onzekerheid. Het zijn allemaal vormen van gedrag afkomstig van de luide stem van de zelfcriticus. Die stem in je hoofd die alsmaar zegt dat het niet goed genoeg is.

Zelfkritiek kan snel problematisch worden. Want als je jezelf voortdurend op je kop geeft, ben je nogal ondermijnend bezig. De innerlijke criticus heeft altijd een weerwoord, het kan immers altijd beter. Ongeacht hoe geweldig je bent, deze stem vindt altijd een reden dat het beter had gekund. Een luide zelfcriticus is niet alleen fnuikend voor je zelfvertrouwen, maar ook desintegrerend en verhoogd stress.

Innerlijke criticus is ongezond

De zelfcriticus ondermijnt je gezondheid. Je krijgt bijvoorbeeld buikpijn, doordat je jezelf en je leven letterlijk “onverteerbaar” vindt. Daardoor neem je minder voedingsstoffen op, en krijg je bijvoorbeeld last van een opgeblazen buik. Of je gaat jezelf juist troosten met allerhande zoetigheid. niet alleen van binnen maar ook van buiten wordt de criticus zichtbaar. Je gezicht krijgt een zorgelijke frons, die niet meer verdwijnt. Waarom? Omdat je blik zich vernauwd tot die ene klus, tot dat ene probleem. Wat er ook gebeurt; je ademhaling vervlakt chronisch. Omdat je borstspieren en middenrif voortdurend aanspannen. Oftewel, je wordt er letterlijk een ongezonder mens van.

Uit de kritische spiraal

Er zijn wel degelijk manieren om ervoor te zorgen dat de criticus niet meer altijd het hoogste woord heeft. Maar dat vraagt wel om een beetje moed. De moed om heel bewust een andere weg in te slaan en uit die kritische spiraal te stappen. Hoe doe je dit dan? Heel eenvoudig: door een andere spiraal te introduceren. De spiraal van humor. Humor is genezend. Lachen om jezelf, jezelf op de hak nemen, lachen om de situatie, is stress verlagend. Het klinkt je wellicht nu vreemd in de oren, maar het aanmoedigen van de innerlijke humorist, is de enige effectieve manier om de zelfcriticus het zwijgen op te leggen.

Innerlijke humorist

Wil je meer ontspannen en je levensplezier vergroten? Die frons van je voorhoofd poetsen zonder dat er botox voor nodig is? Wil je voortaan lachend en luchtig door het leven gaan? Misschien kun je je het nog nauwelijks voorstellen, maar ook jij  bent in staat om de innerlijke humorist in je leven  te verwelkomen. Wil je gezonder worden en voorgoed met stress afrekenen? Dit is ook voor jou haalbaar.

Oefening

Er zijn talloze manieren om de humorist te wekken. Begin met iedere dag één fout maken, en er dan smakelijk om te lachen. Zo wek je de humorist in jezelf.

Maak iedere dag bewust een fout, vertel de fout aan iemand en lach er samen smakelijk om. Dit is een hele uitdaging, maar je zult merken dat je er dagelijks beter in wordt.

Meer weten of samen oefenen? Maak een afspraak www.susanmarlettahart.com . Wil jij ook je perfectionisme overwinnen? Volg samen met Susan Marletta Hart het stappenplan in het I LOVE Me coaching traject.

Boekentip: Leven met hooggevoeligheid

Het leven in drukke metropolen is opwindend en zinnenprikkelend. Als hss, high sensation seeker, kan ook ik bedwelmd raken van de grote wereldsteden en mezelf er een beetje in verliezen. Soms heb ik daar echt behoefte aan; ja, ook als hsp. Wat het lichaam betreft, is de mens echter geen stadsmens. Als we het begin van de verstedelijking definiëren als de opkomst van de industriële revolutie, wonen mensen minder dan 0,01 procent van de geschiedenis in stedelijke omgevingen. Meer dan 99,99 procent van de tijd heeft de mens doorgebracht in een natuurlijke habitat. Over een periode van ongeveer zes tot zeven miljoen jaar is ons genetisch materiaal ontwikkeld en aangepast aan bomen, planten, gras en aarde, in allerhande weersomstandigheden.

De kloof tussen stad en natuur

De kloof tussen de natuurlijke omgeving, waaraan onze lichaamsfuncties zijn aangepast, en de zeer verstedelijkte en kunstmatige omgeving waarin steeds meer mensen vandaag de dag wonen, is eigenlijk enorm. Deze kloof wordt ook steeds groter en steeds meer mensen wereldwijd gaan in steden wonen. Tegenwoordig woont iets meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. De Verenigde Naties verwachten dat in 2050 maar liefst 70 procent van de wereldbevolking in de stad woont. Leuk voor de economie en het toerisme, maar hoe moet dat met onze fysiologie? Kunnen wij mensen zo snel aanpassen? Wat raken we kwijt?

Ons lichaam heeft de natuur nodig om zijn gezondheid op peil te houden, zich te ontdoen van stresshormonen en snel weer in balans te komen. Bomen en planten leveren ons niet alleen de noodzakelijke zuurstof, maar ook het perfecte milieu om te regenereren. Wie onvoldoende tijd in de natuur doorbrengt, kan lichamelijk niet meer voldoende herstellen, met als gevolg dat negatieve – orthosympatische – processen langer in het lichaam aanhouden en chronische stress ontstaat.

Wandelen

Terwijl ik dit schrijf, ben ik op weg naar huis na een zesdaags seminar in de bergen van Engadin in Zwitserland. Met zestien hooggevoeligen en twee trainers hebben we hard gewerkt aan diverse thema’s, waaronder stress. De groep heeft dagelijks de gelegenheid gehad om onder begeleiding en alleen te wandelen, en dat doet goed. Zelf blijf ik de meeste dagen binnen omdat ik naast de groepslessen ook nog individuele sessies geef. Op vrijdag, de laatste dag voor vertrek naar huis, stuur ik de groepsdeelnemers naar de rivier om op rituele wijze afscheid te nemen van oude ongewenste gedragspatronen. Wat laat je achter en wat neem je in de toekomst niet meer mee in je leven? Sommigen maken bootjes, anderen schreeuwen boven het geruis van de woest kolkende bergstroom uit en weer anderen laten hun tranen lopen.

Zelf wandel ik een stuk bergopwaarts. Ik kijk naar de flora en fauna, verbaas me over de schitterende patronen van bloemen en bladeren, adem de geur van de weegbree en het kliskruid in. Onwillekeurig begin ik te gapen en te gapen. In een tijdsbestek van enkele minuten gaap ik minstens dertig keer. Niet alleen omdat ik moe ben, maar om de negatieve energie kwijt te raken die ik ongemerkt aangetrokken heb. Ik sla daarom bewust met mijn armen door mijn energieveld, klop mijn lichaam af en blijf nog een tijdje gapen.

Ik steek mijn handen in een licht stroompje dat zich tussen gras en de eerste herfstbladeren door een weg naar de bergbeek baant. Van kleine platte stenen bouw ik een steenmannetje midden in het stroompje. Na een halfuur intens contact met de natuur aan de oever van de wilde bergstroom voel ik me schoon. Alle vreemde energie is uit me en ik voel me gereinigd.

Overdaad aan energieën

Onze primitieve voorouders gingen gebukt onder ziekten, weersgesteldheden, aanvallen van roofdieren, kindersterfte en fluctuaties in het voedselaanbod. Zij hadden geen stressvrij leven, evenmin als de meeste dieren in de natuur. Maar zij hadden wel de natuur om hun balans te bewaren. Toen we nog in kleine stammen in de jungle woonden, zagen we waarschijnlijk hooguit één vreemdeling per maand. Dat was de juiste hoeveelheid voor het hart om in een gezonde uitwisseling met zijn omgeving te zijn, waardoor het hart zich voldoende kon openen. Nu zien we soms honderden vreemden per dag. We reizen ermee in trein, bus en tram, we zitten ernaast op terrasjes en in restaurants, worden telkens met nieuwe collega’s geconfronteerd of zitten weer in een nieuwe klas. Die overdaad aan energieën is onmogelijk voor een lijf om te verwerken. Met name het hart(chakra) lijdt hieronder, met als gevolg dat het zich vrijwel continu sluit.

Alleen zijn met je hart

Minder ontmoetingen met vreemden doet het hart(chakra) goed. Er wordt misschien wel veel te veel waarde gehecht aan gezelligheid en samenzijn. Is het niet hoog tijd dat we het alleen zijn weer op waarde schatten? Als je het aan het hart vraagt, zal deze dit beamen omdat het er vaak naar snakt, vooral het hart van de introvert en de gevoelige mens.

Het is heel gezond om vaak alleen te zijn. Je hoeft je hiervoor niet te schamen of te verontschuldigen. Een hsp-hart heeft dit hard nodig. Jij bent mogelijk ook iemand die heimelijk verlangt om meer tijd alleen door te brengen. Doe dit dan bij voorkeur in energierijke natuur. Een plantsoentje of stadspark geeft onvoldoende bevrijdende en verlichtende schone energie. Hiervoor zijn geladen en gezonde bossen en velden nodig. Plekken waar zo weinig mogelijk is gespoten, en de natuur nog ongerept en wild is. Alleen wandelen of mediteren is vaak verrijkender dan samen. Ontdoe je bewust van negatieve energie die je (van anderen) hebt aangetrokken door je gaapreflex op te wekken. De kaak en de keel hangen nauw samen met het proces van reinigen. Het helpt je de kracht van een rustig hart te ontwikkelen en aangetrokken negatieve energieën kwijt te raken.

Wil jij als hsp je ware kracht vinden en deze verder ontwikkelen?

Susan Marletta Hart’s trainingen bieden concrete inzichten en oefeningen. Veel mensen ervaren hooggevoeligheid als een last. In deze trainingen staan oefeningen om hooggevoeligheid juist te benutten als hulpmiddel voor zelfontwikkeling. Een training vol praktische handvatten om je leven als hooggevoelige ook echt voluit te kunnen gaan leven.

Wil jij voluit leven met hooggevoeligheid? Bestel nu één van Susan’s boeken of meditaties.

Het is zeker niet zo dat alleen hooggevoelige mensen last hebben van stress of dat alle hooggevoeligen onder stress en overprikkeling lijden. Wel zijn de oorzaken vaak anders dan die van minder sensitieve mensen. De redenen waarom hoogsensitieve personen het meest onder stress lijden zijn:

– Zij vluchten en onderwerpen zich vaker dan dat ze vechten;

– De ‘artistieke persoonlijkheid’ heeft vrije tijd en inspiratie nodig;

– De ‘zorgzame persoonlijkheid’ cijfert zichzelf weg;

– De hooggevoelige is dikwijls perfectionistisch en plichtsgetrouw;

Vluchten in plaats van vechten

Over het algemeen wordt vlucht-vechtgedrag vaak in één adem genoemd met stress. Kijken we hier wat specifieker naar, dan zijn vluchten, vechten of de derde vorm ‘bevriezen’ verschillende reactiepatronen. Eigenlijk zijn er zelfs vier vormen van reageren in geval van stress: – de vijand aanvallen of bedreigen; – bevriezen om aan de aandacht te ontsnappen; – terugtrekken of vluchten, weg van vijand of gevaar; – zich onderwerpen, onderdanig zijn en toegeven aan de wil van de sterkere.

Je kunt je voorstellen dat sensitieve mensen niet zo vaak kiezen voor de eerste variant. Hooggevoeligen vluchten vaker dan dat ze vechten. De reactie op stress van een hsp’er is er vaker een van in de schulp kruipen (onderwerpen of bevriezen), wat andere consequenties heeft voor de gezondheid. Het veroorzaakt een sluipende vorm van stress, die gemakkelijk chronische vormen kan aannemen. De maatschappij beloont mensen met een actieve, ondernemende instelling en ook brutaliteit wordt meer gewaardeerd. Mensen met een terughoudendere persoonlijkheid, introverte mensen, geven minder helder aan wat ze nodig hebben, kunnen minder gemakkelijk een duidelijk ‘nee’ of ‘ho’ laten horen.

De kans dat iemand met angst reageert in plaats van te vechten, is zowel aan de sensitiviteit als aan de introversie gerelateerd. Slechts een derde van de hooggevoeligen heeft een meer open, extravert karakter of is moedig en bereid om te vechten. Fysiologisch gezien is verstarren minder gezond dan vechten, omdat de energie die door het alarmsysteem vrijgezet wordt niet wordt benut. Stresshormonen blijven langer in het lichaam rondcirkelen en kunnen minder snel afgebouwd worden. Daarom wordt sporten aangeraden als een manier om stress af te bouwen. Let op: matig sporten, want topsport en sport met gebruik van anabolen en doping verhoogt alleen maar de vechtreacties in het lichaam.

De artistieke persoonlijkheid heeft vrije tijd en inspiratie nodig

Een deel van de hoogsensitieve mensen heeft een artistieke component in de persoonlijkheid. Kunstenaars en onderzoekers hebben een ander ritme en hebben juist rust nodig om goed te kunnen werken. De manier waarop hun hersenen optimaal functioneren is anders dan van iemand die met zijn handen werkt of afhankelijk is van sociale interactie. Opgelegde structuren en een hoog tempo werken averechts en maken de creatieve geest minder effectief. Om goed te kunnen ontdekken, uitvinden en creëren zijn ontspanning en veel tijd onontbeerlijk.

Het talent van de creatieve hooggevoelige zit hem in de diepgang, in de mate van introspectie, in geestverruimende en grensverleggende ideeën. Stress, haast en tijdgebrek botsen met dit type denkwerk. Tijd en ritme zouden veel individueler vormgegeven moeten worden, want hierin schuilt vaak de onprettige frictie. Actieve mensen dringen de langzamere medemens een te snel levenstempo op.

De zorgzame persoonlijkheid cijfer zichzelf weg

Hooggevoelige mensen kunnen ook bijzonder zorgzame mensen zijn die zich goed kunnen inleven in anderen. Het lijkt erop dat ze een bijzonder talent hebben voor empathisch gedrag, goed zien en aanvoelen wat een ander beweegt en nodig heeft.

Meevoelen, de pijn van een ander voelen, of zich inleven zijn vormen van empathisch gedrag die een doel hebben: zich goed aanpassen aan de omgeving en zorgzaam zijn voor anderen. Niet iedereen is hier even begaafd in, maar mijn ervaring na ruim tien jaar begeleiding van hooggevoeligen is dat hooggevoelige mensen er vaak mee behept zijn. Door die goed ontwikkelde gerichtheid op anderen, vergeten hooggevoeligen zichzelf vaak op de eerste plaats te zetten. Het is niet eens een kwestie van vergeten, maar ook dat zij het moeilijk vinden. De noden van anderen gaan dikwijls voor de eigen behoeften.

De hooggevoelige is vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch

Hooggevoeligheid is een eigenschap die consciëntieus gedrag voortbrengt: en braaf, gewetensvol, aangepast handelen. Omdat hoogsensitieve mensen er van nature toe neigen zich goed aan omstandigheden aan te passen, zullen zij eerder gewetensvol en perfectionistisch van aard zijn. Deze karakterkenmerken zijn eigenschappen die stress in de hand werken. Eigenschappen die bekend staan om hun verhoogde kans op chronische stress zijn:

– perfectionisme – ambitie – prestatiegerichtheid– competitie – gehaastheid – niet ‘niets’ kunnen doen – vaak twee dingen tegelijk doen – veel van jezelf eisen en ‘moeten’ – groot verantwoordelijkheidsgevoel – grote betrokkenheid bij gezin of werk – streven naar waardering van anderen – moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor – jezelf kunnen opkomen – moeilijk steun kunnen vragen – gevoelens slecht kunnen uiten.

Veel van deze eigenschappen passen op de karakterbeschrijving van de hoogsensitieve persoon. Veel van jezelf eisen, slecht grenzen aangeven, perfectionisme, moeilijk steun kunnen vragen, niet niets kunnen doen, leidt gemakkelijk tot chronische overbelasting.

Geschreven door Susan Marletta Hart
Kijk voor meer informatie op Susanmarlettahart.nl

Tip: Boek Hooggevoeligheid en stress 

Susan Marletta Hart definieert in ‘Hooggevoeligheid en stress’ de oorzaken van chronische stress. Ook beschrijft ze hoe een hooggevoelige ermee kan leren omgaan. De aandacht gaat ook uit naar vroegkinderlijke stress, hormoonhuishouding en chakra’s. Praktijkvoorbeelden completeren dit toegankelijke boek.

Bestel nu jouw e-ook in onze webshop voor € 9,99 of bestel Leven met hooggevoeligheid (paperback) voor €20,99 met gratis verzending. 

Iedereen is weleens eenzaam. ‘Het is een normaal gevoel waarmee je moet dealen,’ zegt Susan Marletta Hart, trainer en schrijver op het gebied van hooggevoeligheid. ‘Maar wordt eenzaamheid chronisch, dan is het tijd om het aan te pakken.’ Susan helpt je op weg met enkele adviezen.

Je kunt een patroon ontwikkelen waarin je hongert naar liefde en contact, en blijft hangen in oude gevoelens van verlatenheid en afwijzing.

Als je geen relatie hebt en je minder met anderen kunt afspreken door corona, ligt eenzaamheid op de loer. In deze uitzonderlijke tijd is het voor een single hoogsensitief persoon (hsp) soms zwaar. De kans bestaat dat je je isoleert. Wie altijd alleen is, onthoudt zichzelf van liefdevolle relaties. Voor hooggevoeligen is het zoeken naar de juiste balans in innige relaties zowel de grootste noodzaak als de grootste uitdaging.

Hsp’s hebben net als iedereen andere mensen nodig, maar soms ligt het aangaan van relaties iets gecompliceerder. Er zijn allerlei redenen die een rol spelen bij overprikkeling. Herken jij jezelf in een of meerdere van deze punten?

 • Contact met onbekenden voelt bedreigend.
 • Snel overprikkeld en overweldigend worden in nieuwe situaties.
 • De behoefte om alleen te zijn is groot en alleen zijn verwordt tot een lifestyle.
 • Afkeer van of angst voor daten.
 • Er onvoldoende in slagen je complexe innerlijke reflecties (vaak associatieve, beeldende gedachten) uit te spreken en te delen.
 • Last van zichtbare uitingen van verlegenheid zoals stotteren, rood worden, onrust.
 • Hoge eisen aan jezelf stellen in contact.
 • (Ongemerkt) ook hoge eisen aan de ander stellen.
 • De onzekerheid of angst van anderen voelen, wat onprettig en overweldigend Soms worden gevoelens van de ander ten onrechte met eigen gevoelens verward.

Eenzaamheid is overal

Eenzaamheid komt overal voor en is niet per se een probleem van hooggevoeligen. Het zijn ook niet alleen singles die eenzaam zijn; eenzaamheid wordt vaak stilgehouden en in het verborgene geleefd. Eenzaamheid kan voorkomen binnen het huwelijk, bij moeders met kleine kinderen, bij mensen zonder of met baan. Soms zijn zelfs mensen eenzaam die ogenschijnlijk sociaal goed functioneren en door anderen graag gemogen worden.

Iedereen heeft zo nu en dan last van gevoelens van eenzaamheid. Wees je hiervan bewust en denk niet dat jij de enige bent! Social media vertekenen het beeld dat we hebben van ‘de ander’. Het lijkt of anderen het gezellig hebben. Niets is minder waar. Eenzaamheid komt onder de beste en de beroemdste mensen voor. Eenzaamheid is dus een innerlijke instelling die losstaat van de feitelijke situatie.

Tips: wees mild voor jezelf

 • Soms eenzaam? Ieder mens voelt zich af en toe eenzaam. Je bent niet de enige. Verbind er geen concrete redenen aan. Er is niets mis met jou!
 • Neem chronische gevoelens van eenzaamheid serieus.
 • Wees allereerst mild en begripvol naar jezelf. Beschouw jezelf als een vriend die liefdevolle aandacht nodig heeft. Vraag jezelf in alle eerlijkheid: waar loop ik tegenaan? Wat zijn mijn angsten en drijfveren om me niet onder mensen te begeven? In een eerlijke dialoog met jezelf kom je mogelijk onbewuste en onterechte gedachten op het spoor, die afkomstig zijn uit het verleden. Ga hiermee aan de slag. Het Nu is niet het verleden!
 • Wees realistisch en stel aan jezelf en anderen niet te hoge eisen. Zoek niet naar de prins op het witte paard. Deze man of vrouw komt alleen voor in sprookjes. Niemand is perfect. Maak ruimte in je hart voor de onvolkomenheden van jezelf en de ander.
 • Een goede vriend of vriendin maakt al een wereld van verschil.
 • Ieder mens wil op z’n tijd een fijne liefdesrelatie. Meld je aan op een datingsite, ook al staat dit je misschien niet aan. Je hoeft niet meteen af te spreken. Ook chatten kan een gevoel van intimiteit geven. Ga stapje voor stapje. Stel je verwachtingen bij en beschouw het daten allereerst als een oefening om weer met andere mensen in contact te komen. Benader het daten met humor. Als je grote weerstand of angst voelt, laat je dan coachen.
 • Wees creatief en zoek online activiteiten om met anderen in contact te zijn. Je kunt denken aan een cursus, het leren bespelen van een instrument, een boekenclub. Ook zijn activiteiten in de buitenlucht, zoals wandelen, roeien en vogel spotten, mogelijk.

Honger naar liefde

Eenzaamheid kan voortkomen uit een niet te stillen honger naar liefde. Je soms eenzaam voelen, is normaal en een gevoel waarmee je moet leren dealen. Maar wordt eenzaamheid chronisch, dan ligt er meestal een ander probleem aan ten grondslag. Dan wordt het tijd dat je het aangaat en hulp zoekt.

Er zijn 7,8 miljard wereldburgers, en niet iedereen wijst jou af. Je kunt een patroon ontwikkelen waarin je hongert naar liefde en contact, en blijft hangen in oude gevoelens van verlatenheid en afwijzing. Je voelt je buitengesloten, en ziet geen manier om te ontsnappen aan dit gevoel.

Het gevoel komt in dit geval niet uit het hartgebied, maar uit je derde chakra.  Dit is het zonnevlecht chakra, dat onder meer gaat over onze relatie met de buitenwereld. Gevoelens van liefde kunnen verward worden met onstilbare honger naar liefde. Dit kan een gevolg zijn van een tekort aan liefde en aandacht op jonge leeftijd, of/en in de familiaire lijn. In een energetische behandeling kunnen we naar jouw oorzaak kijken en het derde chakra helen.

Ben je hooggevoelig en heb je een relatie? Ben je single hsp en op zoek naar een relatie? Susan Marletta Hart geeft de cursus ‘HSP in liefdesrelaties’. Je leert je liefdevolle, maar vaak ook getraumatiseerde aard beter begrijpen en gaat typische valkuilen in relaties beter doorzien. Thema’s als afwijzing, versmelting, misbruik, angst, grenzeloosheid en intensiteit komen ter sprake.

Tip: I LOVE ME Coaching Pakket 

Volgens Marletta Hart hoef je geen slachtoffer van je eigen gevoeligheid te zijn, maar kun je die omvormen tot een kracht. Een goede therapeute maakt al een wereld van verschil.

Door mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van hsp’s, kan ik je helpen met alle vragen die je hebt op het gebied van hooggevoeligheid in het leven. Ik heb hiervoor mijn eigen liefdevolle methode ontwikkeld, waarbij ik gebruik maak van verschillende disciplines, die er altijd op gericht zijn je te geven wat je op dat moment het meest nodig hebt.

 

 

Word je door iets of iemand diep geraakt, dan heeft dat raken meestal één van vier verschillende oorzaken. De oorzaak komt door een gebeurtenis in het nu, of vindt zijn oorsprong in drie vormen van verleden tijd. Te ontrafelen wat er precies geraakt wordt, is vaak een hele zoektocht. Hoe? Daarop heb ik voldoende heldere antwoorden.

Welke pijn hebben we het dan over?

Zie een hsp als een viersnarig instrument. Hooggevoelige ervaren pijn die voortkomt uit vier bronnen.

Pijn die je nu beleeft

De eerste is pijn die in het nu beleefd wordt. Je vriendin zegt iets gemeens, je partner negeert je, je kind heeft een hartverscheurende huilbui of je stoot je teen. Deze momenten van alledag veroorzaken pijn – noem ze kerven in je lichaam of ziel. Dat gebeurt niet één keer maar herhaaldelijk. Het overkomt iedereen, maar omdat hsp’s nou eenmaal zachte houtsoorten zijn, ervaren we ze sterker. Het zijn geen grote trauma’s of pijn, maar het is voor een hsp wel hard werken om die kerven dag in dag uit te behandelen met wondzalf.

Oude pijn

Daarnaast hebben we de oude pijn. Dit zijn de andere drie snaren die geraakt (kunnen) worden.

Deze hebben drie verschillende dimensies:

 • Een trauma uit vroegere levensjaren dat geraakt wordt.
 • Trauma’s van je ouders die in jouw energieveld mee resoneren.
 • Trauma’s uit vorige levens die in je energieveld geraakt worden en vragen om verwerking.

Een trauma uit vroegere levensjaren dat geraakt wordt

Een trauma uit vroegere levensjaren, zoals pesten of ouderlijke verwaarlozing, kun je heel goed samen met een vakkundige psycholoog, coach of therapeut verwerken. Denk bij dit soort trauma aan verlating, verwaarlozing, manipulatie of misbruik. Maar ook pesten op school kan een traumatisch gevolg hebben. Bij voorkeur heeft deze persoon kennis van hoogsensitiviteit. Hoe ouder je was toen het trauma gebeurde, hoe makkelijker je er later nog bij kunt.

Trauma’s van je ouders die in jouw energieveld mee resoneren

De snaar die mee resoneert omdat je ouders nog rond lopen of liep met trauma’s, ligt vaak wat dieper verborgen. Je hebt dan als hooggevoelig kind pijn, verdriet of angsten van je ouders overgenomen, zonder dat je er erg in had of hebt. Voor dit probleem komt steeds meer aandacht. Het meest sensitieve kind van het gezin (het systeem) neemt vaak de meeste van deze gevoelens over, voelt zich onbewust verantwoordelijk of krijgt ze onbewust toegeschoven. Een klassiek voorbeeld van zo’n trauma is rondlopen met het oorlogstrauma van je ouder.

Trauma’s uit vorige levens die in je energieveld geraakt worden en vragen om verwerking

Dan is er nog een diepere dimensie, de laatste snaar die geraakt kan worden. Je herkent deze problematiek vaak aan het feit dat je telkens weer in dezelfde patronen terecht komt. Oftewel je leven heeft een uitgesproken thema zoals gezondheid, ongelukken, geld of verhuizen. Je begint je af te vragen: waarom overkomt dit mij telkens weer? Grote kans dat je dan met een karmisch thema te maken hebt.

Dit trauma is het werk van hypnotherapeuten en past life integratie therapeuten. Deze derde oorzaak staat vaak niet los van de eerste twee omdat patronen zich blijven herhalen tot ze geheeld worden. Deze laatste trauma’s zijn zichtbaar in het energieveld en de chakra’s. De laatste jaren wachten dit soort trauma’s massaal om geheeld te worden, is mijn ervaring.

Topmuzikant

Verwerken en transformeren is als leren om een bal te beheersen. Het is als het leren bespelen van een ingewikkeld instrument. Het vraagt veel oefening, veel inzicht en hulp van een goede coach of leraar. Het voelt als een catharsis als oude pijn geheeld wordt. Het universum beloont je daarna gul, je krijgt een boost en voelt je letterlijk en figuurlijk lichter worden. Daarom is het de moeite waard om terugkerende patronen te onderzoeken. Hoe mooi is het als je een welluidend snaarinstrument word dat mooie harmonieuze akkoorden teweeg brengt die deze wereld verblijden?

Leven met hooggevoeligheid online training

Volgens Marletta Hart hoef je geen slachtoffer van je eigen gevoeligheid te zijn, maar kun je die omvormen tot een kracht. In deze training leer je je met jezelf te verzoenen. Je ontdekt welke pijn jij mag transformeren. Waardoor het leven letterlijk lichter wordt.  Je ontvangt enkele krachtige meditaties om regelmatig te beluisteren.

’s Ochtends lijkt het leven nog één verrukkelijk feest, de zon schijnt nog mooier en de mensen op straat zijn nog bijzonderder dan anders. In de winkel geeft een onbehouwen persoon je een sneer en hup, je hebt plotseling een rotdag – je gaat huilend naar huis. Emoties kunnen hardnekkig zijn en zich in je vastzetten in de vorm van een depressie. Je kunt er weken of maanden last van hebben. Boosheid, zelftwijfel, zelfhaat – er bestaan veel nare emoties.

Onze emoties en onze emotionele intelligentie worden naar traditionele oosterse inzichten gevormd met de energie van het tweede chakra. Ook onze (problemen met) seksualiteit, onze angsten en remmingen, onuitgesproken verlangens, seksuele verslavingen, manipulaties en obsessies, alle lijfelijke interacties die met gewaarwording en gevoel, emoties en lust te maken hebben, worden gestuurd door en geheeld in het tweede, het zogenaamde navelchakra.

Affirmeer op het tweede chakra: Ik heb recht om me plezierig te voelen en te genieten van het leven. Mijn rijke gevoelsleven en mijn seksualiteit zijn in balans. Ik voel me sociaal en open, maar ook gezond begrensd.

 Emotionele schommelingen

Natuurlijke emotionele schommelingen horen bij een hooggevoelige als dag en nacht, als zomer en winter, als zon en maan, maar als ze te sterk met jou aan de haal gaan, wordt het onaangenaam. Emoties kunnen je overspoelen, zodanig dat je er geen grip meer op hebt. Onze maatschappij is niet zo van sterke emoties gediend. Emotionele reacties worden afgekeurd omdat ze als verlies van zelfbeheersing worden gezien. Al jong in de opvoeding wordt ons geleerd onze boosheid, verdriet en angsten te controleren en weg te drukken in openbare situaties. Sterke emoties van anderen, waaronder ook die van (onze eigen) kinderen, wekken bij veel mensen gevoelens van angst en machteloosheid op. Dus proberen we ze te beheersen – iets wat op zich niet fout is, maar niet moet worden ver ward met onderdrukken. Al te uitbundige emoties zijn hinderlijk en lelijk, ze storen het geregelde bestaan.

 Denk eens na over emoties

 • Hoe denk jij over emoties van anderen en jezelf?
 • Wat is hiervan aangeleerd?
 • Ben je zelf tot andere inzichten gedwongen of gekomen? Hoe
 • gingen jouw ouders met emoties om?
 • Wat waren de gebruiken en opvattingen binnen jullie gezin?
 • Hoe pak jij jezelf aan als je emotioneel bent?
 • Druk je je gevoelens uit of verdring je ze?
 • Laat je veel of weinig zien?

Blokkades en aangeleerd gedrag

Kinderen met een sterke wil, met veel hartstocht, worden als onhandelbaar beschouwd. Over het nut van het bij kinderen bedwingen van (levens)lust, beweging en emotionele uitingen, allemaal aspecten die bij het tweede chakra behoren, kan lang gediscussieerd worden. Dat we dit in de opvoeding doen, staat vast. Dit betekent dat vrijwel ieder mens op volwassen leeftijd ten minste ten dele afgesneden is van zijn vermogens te voelen! Door het tweede chakra te genezen herwin je het recht om te voelen.

Ben jij in je gevoelens geblokkeerd en voel je onvermogen contact te krijgen met de onderliggende informatielaag? Of laat je je juist sterk door je gevoelens leiden, voel je je vaak onbegrensd en onbeteugeld? Dan heb je mogelijk van doen met een deficiënt (tekort) of een excessief (te vol) tweede chakra.

Te sterke emoties zijn hinderlijk voor jezelf of de mensen met wie je samenleeft. Bij sterke stemmingen voelt het alsof de grond onder je voeten verdwijnt; je bent een en al die emotie, waardoor je de informatie van de emotie niet meer gewaar wordt. Een aanzienlijk deel van de hooggevoelige mensheid heeft, zeker zolang ze onbekend zijn met de eigenschap, last van sterke stemmingswisselingen en oncontroleerbare emoties. Daarnaast is er een groep die door pijnlijke ervaringen wil vermijden zelf gekwetst te worden – wat voor een buitenstaander een indruk geeft van een emotioneel onderkoelde persoon. Een emotioneel kil gezin of beladen, maar tegelijk onbesproken familiethema’s kunnen bijvoorbeeld tot dit soort vermijdingsstrategieën hebben geleid.

Welke emoties drijven je?

Ben jij het type ‘vermijden en omzeilen’ of ben jij een door emoties gedreven mens?
Hoe uit jij je onder spanning?

Ben je het type water: veel verdriet, veel huilen.
Ben je het type vuur: veel woede, veel vechten?
Ben je het type wind: wegtrekken, meewaaien met de omstandigheden?
Ben je het type aarde: nuchter en standvastig, weerbarstig of koppig?
Welke elementen, kleuren of bewegingen komen in je op als je aan jouw emotionele palet denkt?

Emoties zijn signalen

Emoties leren je iets. Geven je een handvat door te signaleren: dit vind ik prettig en dat niet. Emoties die niet opgemerkt worden raken verwaarloosd. Emoties die over langere periode verwaarloosd worden, zetten zich hardnekkig in je vast om te zeggen: schenk aandacht aan mij. Als je sterke emoties bij iets voelt, raakt het vaak een pijnplek uit je geschiedenis. Door de emotie te accepteren zoals het zich op dat moment aan je aandient, haal je al een groot deel van de lading weg. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Emoties kunnen, wanneer ze heftig zijn, oncontroleerbaar op je overkomen. Vaak speelt angst een grote rol. De angst verkrampt je en je raakt overspoeld door de emotie.

Om een naar gevoel (angst of woede) daadwerkelijk te helen zodat het zich niet meer zo vaak aandient, moeten we meer ondernemen. Dan is allereerst nodig de herinnering te (her)beleven door het

zo specifiek mogelijk aan jezelf uit te drukken.  Inzicht in emoties is een belangrijke stap naar heling, maar inzicht komt niet altijd vanzelf: daar is durf en inzicht voor nodig en die heb je niet altijd. Idealiter volgt op het (her)beleven van je emotie, het vergeven van jezelf of van de ander. Ook dit is meer of minder eenvoudig voor je, al naargelang de situatie en context waaruit het gevoel voortkomt.

Oefening in gelijkmoedigheid

Deze meditatie is goed om te doen terwijl je je beweegt in de wereld. Tijdens de pauze op het werk, onderweg met de trein of in de rij voor de kassa kun je mediteren op je gevoel van medemenselijkheid en onthechting (oorzaken voor gemoedsproblemen). Concentreer je, alvorens je begint, op jezelf en je ademhaling tot je je kalm voelt worden. Open dan je ogen naar de wereld, terwijl je rustig doorademt. Voel een warm gevoel in je hart tegenover iedere persoon die je ontmoet of aan wie je denkt

Affirmeer de volgende zinnen: Ik maak mijzelf los van onrustige en negatieve emoties als boosheid en wrok. Ik voel geen gehechtheid, aversie of onverschilligheid tegenover deze of andere mensen.

Geschreven door Susan Marletta Hart

Hooggevoeligheid en stress 

Susan Marletta Hart definieert in ‘Hooggevoeligheid en stress’ de oorzaken van chronische stress. Ook beschrijft ze hoe een hooggevoelige ermee kan leren omgaan. De aandacht gaat ook uit naar vroegkinderlijke stress, hormoonhuishouding en chakra’s. Praktijkvoorbeelden completeren dit toegankelijke boek.