Het is zeker niet zo dat alleen hooggevoelige mensen last hebben van stress of dat alle hooggevoeligen onder stress en overprikkeling lijden. Wel zijn de oorzaken vaak anders dan die van minder sensitieve mensen. De redenen waarom hoogsensitieve personen het meest onder stress lijden zijn:

– Zij vluchten en onderwerpen zich vaker dan dat ze vechten;

– De ‘artistieke persoonlijkheid’ heeft vrije tijd en inspiratie nodig;

– De ‘zorgzame persoonlijkheid’ cijfert zichzelf weg;

– De hooggevoelige is dikwijls perfectionistisch en plichtsgetrouw;

Vluchten in plaats van vechten

Over het algemeen wordt vlucht-vechtgedrag vaak in één adem genoemd met stress. Kijken we hier wat specifieker naar, dan zijn vluchten, vechten of de derde vorm ‘bevriezen’ verschillende reactiepatronen. Eigenlijk zijn er zelfs vier vormen van reageren in geval van stress: – de vijand aanvallen of bedreigen; – bevriezen om aan de aandacht te ontsnappen; – terugtrekken of vluchten, weg van vijand of gevaar; – zich onderwerpen, onderdanig zijn en toegeven aan de wil van de sterkere.

Je kunt je voorstellen dat sensitieve mensen niet zo vaak kiezen voor de eerste variant. Hooggevoeligen vluchten vaker dan dat ze vechten. De reactie op stress van een hsp’er is er vaker een van in de schulp kruipen (onderwerpen of bevriezen), wat andere consequenties heeft voor de gezondheid. Het veroorzaakt een sluipende vorm van stress, die gemakkelijk chronische vormen kan aannemen. De maatschappij beloont mensen met een actieve, ondernemende instelling en ook brutaliteit wordt meer gewaardeerd. Mensen met een terughoudendere persoonlijkheid, introverte mensen, geven minder helder aan wat ze nodig hebben, kunnen minder gemakkelijk een duidelijk ‘nee’ of ‘ho’ laten horen.

De kans dat iemand met angst reageert in plaats van te vechten, is zowel aan de sensitiviteit als aan de introversie gerelateerd. Slechts een derde van de hooggevoeligen heeft een meer open, extravert karakter of is moedig en bereid om te vechten. Fysiologisch gezien is verstarren minder gezond dan vechten, omdat de energie die door het alarmsysteem vrijgezet wordt niet wordt benut. Stresshormonen blijven langer in het lichaam rondcirkelen en kunnen minder snel afgebouwd worden. Daarom wordt sporten aangeraden als een manier om stress af te bouwen. Let op: matig sporten, want topsport en sport met gebruik van anabolen en doping verhoogt alleen maar de vechtreacties in het lichaam.

De artistieke persoonlijkheid heeft vrije tijd en inspiratie nodig

Een deel van de hoogsensitieve mensen heeft een artistieke component in de persoonlijkheid. Kunstenaars en onderzoekers hebben een ander ritme en hebben juist rust nodig om goed te kunnen werken. De manier waarop hun hersenen optimaal functioneren is anders dan van iemand die met zijn handen werkt of afhankelijk is van sociale interactie. Opgelegde structuren en een hoog tempo werken averechts en maken de creatieve geest minder effectief. Om goed te kunnen ontdekken, uitvinden en creëren zijn ontspanning en veel tijd onontbeerlijk.

Het talent van de creatieve hooggevoelige zit hem in de diepgang, in de mate van introspectie, in geestverruimende en grensverleggende ideeën. Stress, haast en tijdgebrek botsen met dit type denkwerk. Tijd en ritme zouden veel individueler vormgegeven moeten worden, want hierin schuilt vaak de onprettige frictie. Actieve mensen dringen de langzamere medemens een te snel levenstempo op.

De zorgzame persoonlijkheid cijfer zichzelf weg

Hooggevoelige mensen kunnen ook bijzonder zorgzame mensen zijn die zich goed kunnen inleven in anderen. Het lijkt erop dat ze een bijzonder talent hebben voor empathisch gedrag, goed zien en aanvoelen wat een ander beweegt en nodig heeft.

Meevoelen, de pijn van een ander voelen, of zich inleven zijn vormen van empathisch gedrag die een doel hebben: zich goed aanpassen aan de omgeving en zorgzaam zijn voor anderen. Niet iedereen is hier even begaafd in, maar mijn ervaring na ruim tien jaar begeleiding van hooggevoeligen is dat hooggevoelige mensen er vaak mee behept zijn. Door die goed ontwikkelde gerichtheid op anderen, vergeten hooggevoeligen zichzelf vaak op de eerste plaats te zetten. Het is niet eens een kwestie van vergeten, maar ook dat zij het moeilijk vinden. De noden van anderen gaan dikwijls voor de eigen behoeften.

De hooggevoelige is vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch

Hooggevoeligheid is een eigenschap die consciëntieus gedrag voortbrengt: en braaf, gewetensvol, aangepast handelen. Omdat hoogsensitieve mensen er van nature toe neigen zich goed aan omstandigheden aan te passen, zullen zij eerder gewetensvol en perfectionistisch van aard zijn. Deze karakterkenmerken zijn eigenschappen die stress in de hand werken. Eigenschappen die bekend staan om hun verhoogde kans op chronische stress zijn:

– perfectionisme – ambitie – prestatiegerichtheid– competitie – gehaastheid – niet ‘niets’ kunnen doen – vaak twee dingen tegelijk doen – veel van jezelf eisen en ‘moeten’ – groot verantwoordelijkheidsgevoel – grote betrokkenheid bij gezin of werk – streven naar waardering van anderen – moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor – jezelf kunnen opkomen – moeilijk steun kunnen vragen – gevoelens slecht kunnen uiten.

Veel van deze eigenschappen passen op de karakterbeschrijving van de hoogsensitieve persoon. Veel van jezelf eisen, slecht grenzen aangeven, perfectionisme, moeilijk steun kunnen vragen, niet niets kunnen doen, leidt gemakkelijk tot chronische overbelasting.

Geschreven door Susan Marletta Hart
Kijk voor meer informatie op Susanmarlettahart.nl

Tip: Boek Hooggevoeligheid en stress 

Susan Marletta Hart definieert in ‘Hooggevoeligheid en stress’ de oorzaken van chronische stress. Ook beschrijft ze hoe een hooggevoelige ermee kan leren omgaan. De aandacht gaat ook uit naar vroegkinderlijke stress, hormoonhuishouding en chakra’s. Praktijkvoorbeelden completeren dit toegankelijke boek.

Bestel nu jouw e-ook in onze webshop voor € 9,99 of bestel Leven met hooggevoeligheid (paperback) voor €20,99 met gratis verzending. 

Iedereen is weleens eenzaam. ‘Het is een normaal gevoel waarmee je moet dealen,’ zegt Susan Marletta Hart, trainer en schrijver op het gebied van hooggevoeligheid. ‘Maar wordt eenzaamheid chronisch, dan is het tijd om het aan te pakken.’ Susan helpt je op weg met enkele adviezen.

Je kunt een patroon ontwikkelen waarin je hongert naar liefde en contact, en blijft hangen in oude gevoelens van verlatenheid en afwijzing.

Als je geen relatie hebt en je minder met anderen kunt afspreken door corona, ligt eenzaamheid op de loer. In deze uitzonderlijke tijd is het voor een single hoogsensitief persoon (hsp) soms zwaar. De kans bestaat dat je je isoleert. Wie altijd alleen is, onthoudt zichzelf van liefdevolle relaties. Voor hooggevoeligen is het zoeken naar de juiste balans in innige relaties zowel de grootste noodzaak als de grootste uitdaging.

Hsp’s hebben net als iedereen andere mensen nodig, maar soms ligt het aangaan van relaties iets gecompliceerder. Er zijn allerlei redenen die een rol spelen bij overprikkeling. Herken jij jezelf in een of meerdere van deze punten?

 • Contact met onbekenden voelt bedreigend.
 • Snel overprikkeld en overweldigend worden in nieuwe situaties.
 • De behoefte om alleen te zijn is groot en alleen zijn verwordt tot een lifestyle.
 • Afkeer van of angst voor daten.
 • Er onvoldoende in slagen je complexe innerlijke reflecties (vaak associatieve, beeldende gedachten) uit te spreken en te delen.
 • Last van zichtbare uitingen van verlegenheid zoals stotteren, rood worden, onrust.
 • Hoge eisen aan jezelf stellen in contact.
 • (Ongemerkt) ook hoge eisen aan de ander stellen.
 • De onzekerheid of angst van anderen voelen, wat onprettig en overweldigend Soms worden gevoelens van de ander ten onrechte met eigen gevoelens verward.

Eenzaamheid is overal

Eenzaamheid komt overal voor en is niet per se een probleem van hooggevoeligen. Het zijn ook niet alleen singles die eenzaam zijn; eenzaamheid wordt vaak stilgehouden en in het verborgene geleefd. Eenzaamheid kan voorkomen binnen het huwelijk, bij moeders met kleine kinderen, bij mensen zonder of met baan. Soms zijn zelfs mensen eenzaam die ogenschijnlijk sociaal goed functioneren en door anderen graag gemogen worden.

Iedereen heeft zo nu en dan last van gevoelens van eenzaamheid. Wees je hiervan bewust en denk niet dat jij de enige bent! Social media vertekenen het beeld dat we hebben van ‘de ander’. Het lijkt of anderen het gezellig hebben. Niets is minder waar. Eenzaamheid komt onder de beste en de beroemdste mensen voor. Eenzaamheid is dus een innerlijke instelling die losstaat van de feitelijke situatie.

Tips: wees mild voor jezelf

 • Soms eenzaam? Ieder mens voelt zich af en toe eenzaam. Je bent niet de enige. Verbind er geen concrete redenen aan. Er is niets mis met jou!
 • Neem chronische gevoelens van eenzaamheid serieus.
 • Wees allereerst mild en begripvol naar jezelf. Beschouw jezelf als een vriend die liefdevolle aandacht nodig heeft. Vraag jezelf in alle eerlijkheid: waar loop ik tegenaan? Wat zijn mijn angsten en drijfveren om me niet onder mensen te begeven? In een eerlijke dialoog met jezelf kom je mogelijk onbewuste en onterechte gedachten op het spoor, die afkomstig zijn uit het verleden. Ga hiermee aan de slag. Het Nu is niet het verleden!
 • Wees realistisch en stel aan jezelf en anderen niet te hoge eisen. Zoek niet naar de prins op het witte paard. Deze man of vrouw komt alleen voor in sprookjes. Niemand is perfect. Maak ruimte in je hart voor de onvolkomenheden van jezelf en de ander.
 • Een goede vriend of vriendin maakt al een wereld van verschil.
 • Ieder mens wil op z’n tijd een fijne liefdesrelatie. Meld je aan op een datingsite, ook al staat dit je misschien niet aan. Je hoeft niet meteen af te spreken. Ook chatten kan een gevoel van intimiteit geven. Ga stapje voor stapje. Stel je verwachtingen bij en beschouw het daten allereerst als een oefening om weer met andere mensen in contact te komen. Benader het daten met humor. Als je grote weerstand of angst voelt, laat je dan coachen.
 • Wees creatief en zoek online activiteiten om met anderen in contact te zijn. Je kunt denken aan een cursus, het leren bespelen van een instrument, een boekenclub. Ook zijn activiteiten in de buitenlucht, zoals wandelen, roeien en vogel spotten, mogelijk.

Honger naar liefde

Eenzaamheid kan voortkomen uit een niet te stillen honger naar liefde. Je soms eenzaam voelen, is normaal en een gevoel waarmee je moet leren dealen. Maar wordt eenzaamheid chronisch, dan ligt er meestal een ander probleem aan ten grondslag. Dan wordt het tijd dat je het aangaat en hulp zoekt.

Er zijn 7,8 miljard wereldburgers, en niet iedereen wijst jou af. Je kunt een patroon ontwikkelen waarin je hongert naar liefde en contact, en blijft hangen in oude gevoelens van verlatenheid en afwijzing. Je voelt je buitengesloten, en ziet geen manier om te ontsnappen aan dit gevoel.

Het gevoel komt in dit geval niet uit het hartgebied, maar uit je derde chakra.  Dit is het zonnevlecht chakra, dat onder meer gaat over onze relatie met de buitenwereld. Gevoelens van liefde kunnen verward worden met onstilbare honger naar liefde. Dit kan een gevolg zijn van een tekort aan liefde en aandacht op jonge leeftijd, of/en in de familiaire lijn. In een energetische behandeling kunnen we naar jouw oorzaak kijken en het derde chakra helen.

Ben je hooggevoelig en heb je een relatie? Ben je single hsp en op zoek naar een relatie? Susan Marletta Hart geeft de cursus ‘HSP in liefdesrelaties’. Je leert je liefdevolle, maar vaak ook getraumatiseerde aard beter begrijpen en gaat typische valkuilen in relaties beter doorzien. Thema’s als afwijzing, versmelting, misbruik, angst, grenzeloosheid en intensiteit komen ter sprake.

Tip: I LOVE ME Coaching Pakket 

Volgens Marletta Hart hoef je geen slachtoffer van je eigen gevoeligheid te zijn, maar kun je die omvormen tot een kracht. Een goede therapeute maakt al een wereld van verschil.

Door mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van hsp’s, kan ik je helpen met alle vragen die je hebt op het gebied van hooggevoeligheid in het leven. Ik heb hiervoor mijn eigen liefdevolle methode ontwikkeld, waarbij ik gebruik maak van verschillende disciplines, die er altijd op gericht zijn je te geven wat je op dat moment het meest nodig hebt.

 

 

Word je door iets of iemand diep geraakt, dan heeft dat raken meestal één van vier verschillende oorzaken. De oorzaak komt door een gebeurtenis in het nu, of vindt zijn oorsprong in drie vormen van verleden tijd. Te ontrafelen wat er precies geraakt wordt, is vaak een hele zoektocht. Hoe? Daarop heb ik voldoende heldere antwoorden.

Welke pijn hebben we het dan over?

Zie een hsp als een viersnarig instrument. Hooggevoelige ervaren pijn die voortkomt uit vier bronnen.

Pijn die je nu beleeft

De eerste is pijn die in het nu beleefd wordt. Je vriendin zegt iets gemeens, je partner negeert je, je kind heeft een hartverscheurende huilbui of je stoot je teen. Deze momenten van alledag veroorzaken pijn – noem ze kerven in je lichaam of ziel. Dat gebeurt niet één keer maar herhaaldelijk. Het overkomt iedereen, maar omdat hsp’s nou eenmaal zachte houtsoorten zijn, ervaren we ze sterker. Het zijn geen grote trauma’s of pijn, maar het is voor een hsp wel hard werken om die kerven dag in dag uit te behandelen met wondzalf.

Oude pijn

Daarnaast hebben we de oude pijn. Dit zijn de andere drie snaren die geraakt (kunnen) worden.

Deze hebben drie verschillende dimensies:

 • Een trauma uit vroegere levensjaren dat geraakt wordt.
 • Trauma’s van je ouders die in jouw energieveld mee resoneren.
 • Trauma’s uit vorige levens die in je energieveld geraakt worden en vragen om verwerking.

Een trauma uit vroegere levensjaren dat geraakt wordt

Een trauma uit vroegere levensjaren, zoals pesten of ouderlijke verwaarlozing, kun je heel goed samen met een vakkundige psycholoog, coach of therapeut verwerken. Denk bij dit soort trauma aan verlating, verwaarlozing, manipulatie of misbruik. Maar ook pesten op school kan een traumatisch gevolg hebben. Bij voorkeur heeft deze persoon kennis van hoogsensitiviteit. Hoe ouder je was toen het trauma gebeurde, hoe makkelijker je er later nog bij kunt.

Trauma’s van je ouders die in jouw energieveld mee resoneren

De snaar die mee resoneert omdat je ouders nog rond lopen of liep met trauma’s, ligt vaak wat dieper verborgen. Je hebt dan als hooggevoelig kind pijn, verdriet of angsten van je ouders overgenomen, zonder dat je er erg in had of hebt. Voor dit probleem komt steeds meer aandacht. Het meest sensitieve kind van het gezin (het systeem) neemt vaak de meeste van deze gevoelens over, voelt zich onbewust verantwoordelijk of krijgt ze onbewust toegeschoven. Een klassiek voorbeeld van zo’n trauma is rondlopen met het oorlogstrauma van je ouder.

Trauma’s uit vorige levens die in je energieveld geraakt worden en vragen om verwerking

Dan is er nog een diepere dimensie, de laatste snaar die geraakt kan worden. Je herkent deze problematiek vaak aan het feit dat je telkens weer in dezelfde patronen terecht komt. Oftewel je leven heeft een uitgesproken thema zoals gezondheid, ongelukken, geld of verhuizen. Je begint je af te vragen: waarom overkomt dit mij telkens weer? Grote kans dat je dan met een karmisch thema te maken hebt.

Dit trauma is het werk van hypnotherapeuten en past life integratie therapeuten. Deze derde oorzaak staat vaak niet los van de eerste twee omdat patronen zich blijven herhalen tot ze geheeld worden. Deze laatste trauma’s zijn zichtbaar in het energieveld en de chakra’s. De laatste jaren wachten dit soort trauma’s massaal om geheeld te worden, is mijn ervaring.

Topmuzikant

Verwerken en transformeren is als leren om een bal te beheersen. Het is als het leren bespelen van een ingewikkeld instrument. Het vraagt veel oefening, veel inzicht en hulp van een goede coach of leraar. Het voelt als een catharsis als oude pijn geheeld wordt. Het universum beloont je daarna gul, je krijgt een boost en voelt je letterlijk en figuurlijk lichter worden. Daarom is het de moeite waard om terugkerende patronen te onderzoeken. Hoe mooi is het als je een welluidend snaarinstrument word dat mooie harmonieuze akkoorden teweeg brengt die deze wereld verblijden?

Leven met hooggevoeligheid online training

Volgens Marletta Hart hoef je geen slachtoffer van je eigen gevoeligheid te zijn, maar kun je die omvormen tot een kracht. In deze training leer je je met jezelf te verzoenen. Je ontdekt welke pijn jij mag transformeren. Waardoor het leven letterlijk lichter wordt.  Je ontvangt enkele krachtige meditaties om regelmatig te beluisteren.

’s Ochtends lijkt het leven nog één verrukkelijk feest, de zon schijnt nog mooier en de mensen op straat zijn nog bijzonderder dan anders. In de winkel geeft een onbehouwen persoon je een sneer en hup, je hebt plotseling een rotdag – je gaat huilend naar huis. Emoties kunnen hardnekkig zijn en zich in je vastzetten in de vorm van een depressie. Je kunt er weken of maanden last van hebben. Boosheid, zelftwijfel, zelfhaat – er bestaan veel nare emoties.

Onze emoties en onze emotionele intelligentie worden naar traditionele oosterse inzichten gevormd met de energie van het tweede chakra. Ook onze (problemen met) seksualiteit, onze angsten en remmingen, onuitgesproken verlangens, seksuele verslavingen, manipulaties en obsessies, alle lijfelijke interacties die met gewaarwording en gevoel, emoties en lust te maken hebben, worden gestuurd door en geheeld in het tweede, het zogenaamde navelchakra.

Affirmeer op het tweede chakra: Ik heb recht om me plezierig te voelen en te genieten van het leven. Mijn rijke gevoelsleven en mijn seksualiteit zijn in balans. Ik voel me sociaal en open, maar ook gezond begrensd.

 Emotionele schommelingen

Natuurlijke emotionele schommelingen horen bij een hooggevoelige als dag en nacht, als zomer en winter, als zon en maan, maar als ze te sterk met jou aan de haal gaan, wordt het onaangenaam. Emoties kunnen je overspoelen, zodanig dat je er geen grip meer op hebt. Onze maatschappij is niet zo van sterke emoties gediend. Emotionele reacties worden afgekeurd omdat ze als verlies van zelfbeheersing worden gezien. Al jong in de opvoeding wordt ons geleerd onze boosheid, verdriet en angsten te controleren en weg te drukken in openbare situaties. Sterke emoties van anderen, waaronder ook die van (onze eigen) kinderen, wekken bij veel mensen gevoelens van angst en machteloosheid op. Dus proberen we ze te beheersen – iets wat op zich niet fout is, maar niet moet worden ver ward met onderdrukken. Al te uitbundige emoties zijn hinderlijk en lelijk, ze storen het geregelde bestaan.

 Denk eens na over emoties

 • Hoe denk jij over emoties van anderen en jezelf?
 • Wat is hiervan aangeleerd?
 • Ben je zelf tot andere inzichten gedwongen of gekomen? Hoe
 • gingen jouw ouders met emoties om?
 • Wat waren de gebruiken en opvattingen binnen jullie gezin?
 • Hoe pak jij jezelf aan als je emotioneel bent?
 • Druk je je gevoelens uit of verdring je ze?
 • Laat je veel of weinig zien?

Blokkades en aangeleerd gedrag

Kinderen met een sterke wil, met veel hartstocht, worden als onhandelbaar beschouwd. Over het nut van het bij kinderen bedwingen van (levens)lust, beweging en emotionele uitingen, allemaal aspecten die bij het tweede chakra behoren, kan lang gediscussieerd worden. Dat we dit in de opvoeding doen, staat vast. Dit betekent dat vrijwel ieder mens op volwassen leeftijd ten minste ten dele afgesneden is van zijn vermogens te voelen! Door het tweede chakra te genezen herwin je het recht om te voelen.

Ben jij in je gevoelens geblokkeerd en voel je onvermogen contact te krijgen met de onderliggende informatielaag? Of laat je je juist sterk door je gevoelens leiden, voel je je vaak onbegrensd en onbeteugeld? Dan heb je mogelijk van doen met een deficiënt (tekort) of een excessief (te vol) tweede chakra.

Te sterke emoties zijn hinderlijk voor jezelf of de mensen met wie je samenleeft. Bij sterke stemmingen voelt het alsof de grond onder je voeten verdwijnt; je bent een en al die emotie, waardoor je de informatie van de emotie niet meer gewaar wordt. Een aanzienlijk deel van de hooggevoelige mensheid heeft, zeker zolang ze onbekend zijn met de eigenschap, last van sterke stemmingswisselingen en oncontroleerbare emoties. Daarnaast is er een groep die door pijnlijke ervaringen wil vermijden zelf gekwetst te worden – wat voor een buitenstaander een indruk geeft van een emotioneel onderkoelde persoon. Een emotioneel kil gezin of beladen, maar tegelijk onbesproken familiethema’s kunnen bijvoorbeeld tot dit soort vermijdingsstrategieën hebben geleid.

Welke emoties drijven je?

Ben jij het type ‘vermijden en omzeilen’ of ben jij een door emoties gedreven mens?
Hoe uit jij je onder spanning?

Ben je het type water: veel verdriet, veel huilen.
Ben je het type vuur: veel woede, veel vechten?
Ben je het type wind: wegtrekken, meewaaien met de omstandigheden?
Ben je het type aarde: nuchter en standvastig, weerbarstig of koppig?
Welke elementen, kleuren of bewegingen komen in je op als je aan jouw emotionele palet denkt?

Emoties zijn signalen

Emoties leren je iets. Geven je een handvat door te signaleren: dit vind ik prettig en dat niet. Emoties die niet opgemerkt worden raken verwaarloosd. Emoties die over langere periode verwaarloosd worden, zetten zich hardnekkig in je vast om te zeggen: schenk aandacht aan mij. Als je sterke emoties bij iets voelt, raakt het vaak een pijnplek uit je geschiedenis. Door de emotie te accepteren zoals het zich op dat moment aan je aandient, haal je al een groot deel van de lading weg. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Emoties kunnen, wanneer ze heftig zijn, oncontroleerbaar op je overkomen. Vaak speelt angst een grote rol. De angst verkrampt je en je raakt overspoeld door de emotie.

Om een naar gevoel (angst of woede) daadwerkelijk te helen zodat het zich niet meer zo vaak aandient, moeten we meer ondernemen. Dan is allereerst nodig de herinnering te (her)beleven door het

zo specifiek mogelijk aan jezelf uit te drukken.  Inzicht in emoties is een belangrijke stap naar heling, maar inzicht komt niet altijd vanzelf: daar is durf en inzicht voor nodig en die heb je niet altijd. Idealiter volgt op het (her)beleven van je emotie, het vergeven van jezelf of van de ander. Ook dit is meer of minder eenvoudig voor je, al naargelang de situatie en context waaruit het gevoel voortkomt.

Oefening in gelijkmoedigheid

Deze meditatie is goed om te doen terwijl je je beweegt in de wereld. Tijdens de pauze op het werk, onderweg met de trein of in de rij voor de kassa kun je mediteren op je gevoel van medemenselijkheid en onthechting (oorzaken voor gemoedsproblemen). Concentreer je, alvorens je begint, op jezelf en je ademhaling tot je je kalm voelt worden. Open dan je ogen naar de wereld, terwijl je rustig doorademt. Voel een warm gevoel in je hart tegenover iedere persoon die je ontmoet of aan wie je denkt

Affirmeer de volgende zinnen: Ik maak mijzelf los van onrustige en negatieve emoties als boosheid en wrok. Ik voel geen gehechtheid, aversie of onverschilligheid tegenover deze of andere mensen.

Geschreven door Susan Marletta Hart

Hooggevoeligheid en stress 

Susan Marletta Hart definieert in ‘Hooggevoeligheid en stress’ de oorzaken van chronische stress. Ook beschrijft ze hoe een hooggevoelige ermee kan leren omgaan. De aandacht gaat ook uit naar vroegkinderlijke stress, hormoonhuishouding en chakra’s. Praktijkvoorbeelden completeren dit toegankelijke boek.